Co je Kundaliní jóga?

22.01.2015 19:33

Sat Nam!

Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana se považuje za nejúplnější jogínskou tradici kombinující meditaci, mantru, fyzické cvičení a dýchací techniky. Je to Raja jóga, která shrnuje osm stupňů jógy* do praktikování jediné formy jógy a vede ke znamenitosti a k extázi (practice of excellence and ecstasy). "Kundaliní" doslovně znamená "lokna na pramínku vlasů milého." Tato poetická metafora se vztahuje k toku energie a vědomí, které existuje v každém z nás a které nám umožňuje splynout s vesmírným vědomím. Spojení individuálního a vesmírného vědomí vytváří božskou jednotu, zvanou "jóga." Po tisíce let byla tato posvátná věda a technologie uchovávána v tajnosti a předávána ústně od mistra k vybranému učedníkovi až do roku 1969, kdy ji Yogi Bhajan, mistr Kundaliní jógy, začal vyučovat veřejně (viz záložka Yogi Bhajan).
 • Jak byste popsali Kundaliní jógu?
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana je take známá jako Jóga vědomí. Zaměřuje se na povědomí o sobě sama a na zážitek našeho nejvyššího vědomí. Technologie Kundaliní jógy podle Yogi Bhajana je věda o mysli a těle a vede k pozvednutí ducha, který nemá hranice a je neomezený. Proto je tato jóga pro každého bez rozdílu.
Podle starodávné tradice jógy je Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana cestou normálních lidí, tj. vždy byla praktikována lidmi, kteří měli rodiny a pracovali, na rozdíl od obvyklé cesty jogína, která implikuje vzdání se světských věcí, celibát a odchod ze společnosti lidí.
 • Na co se zaměřuje Kundaliní jóga? Jaký je hlavní cíl jejího cvičení?
Hlavním cílem je probudit plný potencial lidského vědomí v každém jedinci. To znamená rozpoznat naše vědomí, vyladit ho a rozšířit ho do neomezeného vědomí. Odstranit jakoukoliv vnitřní dualitu, vytvořit schopnost hluboce naslouchat, kultivovat vnitřní ticho a dosáhnout prosperity a výtečnosti ve všem, co děláme.
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana se zaměřuje na osobní zkušenost a vědomí jedince při praktikování kriyí. Probouzíme kundaliní , abychom byli schopni dosáhnout plného potenciálu našeho nervového a žlázového systému a vyvážit subtilní systém čaker a meridiánů v těle. "Kriya" je sladěný systém skládající se z pohybů, zvuku, pranayamu, muder, soustředění se a meditace, který automaticky vede energie v těle a mysli ke specifickému výsledku neboli změně vědomí.
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana nespoléhá na žádnou z těchto technik samu o sobě, přestože jich hodně využívá. Naopak je to jedinečný a otestovaný systém v rámci struktury každé kriyi, kterou nám Yogi Bhajan předal. Tento systém nás vede k neustálému a předvídatelnému pokroku a využívá přitom základní funkce těla a mysli, k vytvoření rychlého a udržitelného osobního růstu a hojení. V této tradici není meditace považována za oddělenou od ásány nebo jógy, je nezbytnou součástí celku. Cviky v kriyi přivádějí tělo a mysl do stavu, ve kterém lze snadno dosáhnout hluboké meditace.

Naším základním cílem je probudit sílu každého jedince - zažít své Nekonečno a naplnit své osobní poslání.
 • Kdo tuto školu založil a kdy?
Yogi Bhajan (neboli Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji) přišel do Spojených Států v roce 1969, kde ještě v témž roce založil neziskovou nadaci 3HO. V roce 1970 dokončil první kurz pro učitele. V roce 1971 byl vytvořen Kundalini Research Institute (Institut na výzkum Kundalini), který zformalizoval proces získávání osvědčení a výuky kurzů na mezinárodní úrovni.
 • Jak byste popsali typickou hodinu Kundaliní jógy? Jak začíná a končí? Jak dlouho trvá?Na co se klade důraz?
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana je pravděpodobně tím nejvíce formalizovaným stylem jógy, který se v dnešní době učí. Během každé hodiny, kdekoliv po světě, můžete očekávat šest hlavních komponentů: 1) naladění se Adi mantrou, 2) pranayam nebo rozcvičku 3) kriyu, 4) relaxaci, 5) meditaci a 6) uzavření písní - modlitbou "May the Long Time Sun Shine Upon You".
Kriyi jsou kompletní sestavy cviků, které se přesně v tom sledu, jak nám je předal mistr Yogi Bhajan. Mohou to být jednoduché a krátké sekvence nebo mohou obsahovat výkonnostní a dokonce až namáhavé cviky cvičení a mocné dechové techniky jako jsou Ohnivý dech, které kladou tlak na nervový a endokrynní systém a tím je posilují, a které testují vůli praktikantů překročit hranice jejich ega.
Typická hodina má trvání od 60 do 90 minut: 5-10 minut na rozcvičku, 30-45 minut na kriyu, 5-15 minut na relaxaci v leže, 11-31 minut meditace.
 • Zahrnuje Kundaliní jóga typicky meditaci nebo pranayam? Zahrnuje zpívání? Obsahuje něco z jiných druhů jógy? Jestli ano, prosím, popište je.
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana typicky zahrnuje pranayam a meditace. Pranayam může být mj. cokoliv od jednominutového dechu, ohnivého dechu, střídavé dýchání oběma nosními dírkami, psí dech a sitali pranayam po techniky s použitím zadržování dechu. Meditace často obsahují vedle mudry (pozice rukou) a ásany (pozice těla) také pohyb nebo mantru a obvykle také drishti (soustředění očí do určitého bodu). Mnoho kriyí a meditací z Kundaliní jógy podle Yogi Bhajana zahrnují mantry a zpívání. Jedním z prvních příznaků probouzející se kundalini je nové uvědomění si moci našich slov. Začnete meditovat a tím rozvíjet vnitřní zvuky za použití mantry. Kundaliní jóga se často mylně považuje za Mantra jógu kvůli tomu, že často zahrnuje použití zvuku v kriyích a meditacích. Použití mantry při cvičení Kundaliní jógy podle Yogi Bhajana je velmi efektivní v dosažení obzvláště dvou cílů cvičení - rozšíření vědomí (expansion of the Self) a pozvednutí ducha. Mantra také pomáhá těm, kteří s meditováním začínají a ticho a absolutní klid jim připadají příliš náročné. V tomto směru je "pro začátečníky" a může být využívána kýmkoliv k dosažení jasné mysli, vyváženosti a duševní rovnováhy. Kromě meditací s mantrou existuje řada meditací, které jsou tiché a které se dělají v hluboce transformativním stavu klidu zvaném shuniya.
 • Kdo jsou hlavní učitelé Kundaliní jógy? Existují vůdčí střediska nebo školy, kde se tento styl vyučuje?
Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana je mezinárodní škola a má řadu zkušených učitelů a trenéru po celém světě. Hlavní mezinárodní střediska jsou v Mnichově, Londýně, Madridu, Lisabonu, Vancouveru, Toronto, Singapuru, Bangkoku, Šanghaji, Mexiku, Guadalajaře, Belo Horizonte, La Paz, Kapském městě a Togu. Ve Spojených státech jsou hlavní školy v Los Angeles, New Yorku, Austinu, Miami, Bostonu, Washingtonu, San Francisku, Atlantě a Phoenixu.
 
Española, v Novém Mexiku, kde žil Yogi Bhajan řadu let, je domovem Kundalini Research Institute (KRI) a KRI International Training Center. Ředitelem výuky je Gurucharan Singh Khalsa, PhD, který studoval s Yogi Bhajanem od roku 1969 a s ním spoluzaložil v roce 1971 KRI. CEO KRI je Nirvair Singh Khalsa, který po 30 let vyučoval na Aljašské univerzitě a ve světě. Hlavou Výukové akademie pro Věk Vodnáře je Tarn Taran Singh Khalsa, který vybudoval evropské programy a který vyučuje nadále po světě. Hari Charn Kaur Khalsa vede program Reach Out-Teach Out program, který poskytuje lidem bez prostředků stipendia a příležitosti učit. Výše zmínění jsou vůdčími osobnosti výukového programu, kteří poskytují podporu mezinárodním učitelům a trenérům všude ve světě.
Některými z našich vůdčích trenérů jsou Satya Singh a Simran Kaur Khalsa v Německu, Shiv Charan Singh Khalsa ve Velké Británii a Portugalsku, Karta Singh Khalsa ve Francii a Rusku, Guru Raj Kaur Khalsa ve Vancouveru, Sunder Singh Khalsa v Asii, Pritam Pal Singh Khalsa v Mexiku, Guru Sangat Kaur Khalsa v Brazílii, Nam Nidhan Kaur Khalsa v Chile, Krishna Kaur Khalsa v Togu a Los Angeles, Gurmukh Kaur Khalsa v Los Angeles a v Boulder v Kolorádu, Guru Singh Khalsa v Los Angeles, CA), Sat Jiwan Singh a Kaur Khalsa v New Yorku, Sangeet Kaur Khalsa v Arizoně a Deva Kaur Khalsa na Floridě. Kompletní seznam mezinárodních trenérů najdete na webové stráncewww.kundaliniresearchinstitute.org. Zde www.ikyta.org najdete více informací o místních učitelích u vás.
 • Čím je Kundaliní jóga tak jedinečná (tj. Čím se odlišuje od jiných stylů a škol jógy)?
Svou účelností a účinností. Kundaliní jóga je rychlá. Protože je to systém vytvořený pro normální lidi, ke změnám, kterých chcete v životě dosáhnout, dojde mnohem rychleji s Kundaliní jógou podle Yogi Bhajana než prostřednictvím jiných stylů jógy. Množství technik a meditací, kterými disponuje je nezměrné, takže učitel může programy přizpůsobit tak, aby pomohly danému jedinci a jeho cílům. Je to bezpečná cesta, která stimuluje přirozené možnosti těla k tomu, aby se člověk stal zdravým, šťastným a harmonickým - na těle, mysli i duchu. Je to osvědčená cesta k sobě sama a k naší duši a pomáhá nám žít podle našeho nejvyššího poslání.
 
 
Převzala z https://www.yogibhajan.org/YBAboutKY.htm a přeložila: Magda Matušková (Guru Sansar Kaur), Los Angeles. Hlavní iniciátorka učitelských výcviků Kundaliní jógy podle Yogiho Bhajana organizovaných v ČR, trenérka učitelů Kundaliní jógy.
 
* Stupně jógy:
Už tisíce let existuje tzv. 8 stupňů jógy, od kterých se následně odvíjejí jednotlivé varianty jógy, formy se pak navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou.
Základní stupně jógy jsou:
 1. Všeobecné etické principy (jama)
 2. Pravidla morálky jedince (nijama)
 3. Cvičení jogových pozic (ásán)
 4. Jógové dechové techniky (pránajáma)
 5. Ovládnutí smyslů (pratjáhára)
 6. Koncentrace mysli (dhárana)
 7. Meditace (dhjána)
 8. Splynutí s Universem (samadhi)