TANTRICKA NUMEROLOGIE

Tantrická Numerologie má své kořeny v dávných jógových a tantrických učeních. Vyvinuta byla k tomu, aby osvětlila cestu, dovednosti a povahu lidské duše, na rozdíl od mnoha jiných systémů prorokování. Tantrická Numerologie poskytuje účinné prostředky pro vás jak se sladit se svým vyšším Já, vyniknout a naplnit svůj potenciál prostřednictvím technologie Kundaliní jógy, jak ji učil Yogi Bhajan®.

Skutečným darem systému Tantrické Numerologie je jeho rychlost, jednoduchost a přesnost. Nejdříve staví na porozumění vašich silných a slabých stránek a poté navrhuje, jak oblasti slabších stránek zlepšit a jak efektivněji využívat silné stránky. Tantrická Numerologie není odpovědí na všechny otázky, ale jednoduchý, elegantní nástroj pro váš seberozvoj.

Tantrická Numerologie je založena na celistvé bytosti chápané skrze 10 těl a číslu jedenáct jako ztělesnění všech těl. Jste více než jen vaše fyzické tělo. Jste dokonce více než vaše duše a mysl. Abychom se poznali celí, musíme poznat všech deset těl v sobě, naučit se je integrovat a koordinovat.
Tento proces sebeovládnutí každého vašeho těla vás učí vědomému přístupu ke všem částem sebe sama. Prostřednictvím tantrické numerologie a technologie Kundalini jógy, budete mít možnost změnit svůj život.

"Pokud jste pochopili, že jste deset těl, jste si jich vědomi, a držíte je v rovnováze, pak celý vesmír bude v rovnováze s vámi." ~ Yogi Bhajan

  LIDSKÉ TĚLO SE SKLÁDÁ Z DESETI TĚL

 Pravdou je, že lidské tělo se skládá z deseti těl: fyzické tělo, tři mentální těla, a šest energetických těl. Jedenácté tělo – je-li všech deset těl pod vaším vedením - produkuje čistý stav vědomí, kdy budete mít možnost vidět za všemi událostmi Božské vedení a rozpoznat Boha ve všem.

Můžete si představit vaše těla jako více vrstev oblečení, fyzické tělo je plášť, který budete nosit po celý život. Víme, že máme fyzické tělo; můžeme ho vidět, dotknout se ho, a cítit. Máme také další těla, které jsou stejně reálné, ne-li víc.

 Deset těl:

1. Tělo Duše

2. Negativní Mysl

3. Pozitivní Mysl

4. Neutrální Mysl

5. Fyzické Tělo

6. Aureola

7. Aura

8. Pránické Tělo

9. Jemněhmotné Tělo

10. Zářivé Tělo

  

První Tělo: Tělo duše

• Jiskra Nekonečna, která se nachází v jádru vaší bytosti.

• Vlastnosti: Pokora, tvořivost. Uvědomění si věčné podstaty vaší duše, takže přirozeně ztělesňujete pokoru a kreativitu.

• Klíč: "Srdce nad hlavou" - Yogi Bhajan řekl, že když řídí hlava, pak hlava a srdce jsou oba mýlí; když velí srdce, hlava a srdce mají oba pravdu.

• Je-li v nerovnováze, slabé: Uvažujete z hlavy namísto srdce. Pokud se toto tělo není vyživováno, tendence je spolehnout se na rozum namísto intuice. To vede ke zmatku a frustraci, protože uvolněný kreativní průtok je blokován pocitem odloučení od nebeské zdroje.

• Klíč k vyrovnávání: duchovní praxe, která vám umožňuje zvýšit své vědomí (energie Kundalini), a otevřít své srdce k Božskému.

 

Druhé Tělo: Negativní (Ochranná) Mysl

• Upozorňuje na případné nebezpečí nebo nedostatky v situaci. Vyjadřuje opatrnost ohledně budoucnosti, vidí negativa či úskalí v každé situaci jako vyjádření skutečné péče.

• Vlastnosti: Konzervativní zadržování, disciplína, aby se zabránilo nejistotě

• Klíč: "Touha patřit" - Vaše duše touží spojit se s Nekonečnem.

Pokud je v nerovnováze, slabé: Chudé volby ve vztazích; snadno se necháte oklamat, nemůžete rozpoznat potenciální nebezpečí. Je-li příliš silné: jste znehybnění vašimi představami o nebezpečí a negativním postojem k budoucnosti.

Klíč k vyrovnávání: posílit, trénovat svou disciplínu; vyvinout vědomé vztahy integrity, cítít se dost způsobilý k vlastní obraně. Vyrovnání v případě příliš silného těla, rozvíjet pozitivní mysl modelováním chování těch, kteří jsou úspěšní ve vlastním vyjádření nadšení, důvěry a naděje.

 

Třetí Tělo: Pozitivní (Expanzivní) Mysl

• Povznášíte ostatní prostřednictvím vašeho nadšeného, ​​důvěřujícího a nadějného myšlení a energetického působení.

• Vlastnosti: rovnost, pozitivita

• Klíč: "Ďábel nebo Divine" - Máte tendenci skákat z jednoho na druhé ...

Pokud je v nerovnováze, slabé: můžete být ohromen negativními myšlenkami, což může vést k depresi, beznaději, hněvu a intoleranci. Strach z vyjádření vlastní moci kvůli odpovědnosti, která s tím souvisí. Pokud je příliš silné: můžete dělat nerozumné volby a případně takto vést ostatní svou vlivnou pozitivní projekcí mysli; zatemňuje vnímání možných nebezpečí.

Klíč k vyrovnávání: Je-li příliš slabé, posilte svůj Bod Středu (třetí čakru); buďte více asertivní, použijte pozitivní afirmace a modelujte nadějné chování lidí se silnou pozitivní projekcí. Je-li příliš silné: posilte svou negativní mysl modelováním chování lidí, kteří jsou úspěšní v ochraně sebe sama, dělejte promyšlená rozhodnutí týkající se budoucnosti a vnímejte potenciální problémy.